hledáme…

Hledáme rodiny či jednotlivce, kterým by obdobně jako nám dávalo smysl společně tvořit a pečovat o uvolněné a připravené prostředí, o živnou půdu pro přirozený, pomalý, direktivity zbavený růst a zrání našich dětí, a tím nutně i nás dospělých.

Kterým by obdobně jako nám dávalo smysl moci společně sdílet každodennost v její mnoharozměrnosti.

Kterým by obdobně jako nám dávalo smysl složit se v rozmanité společenství vědomého sousedství, jež v duchu respektování životních zákonitostí v dětech i v dospělých žije jako součást tohoto světa a pro tento svět při současném zachování vlastní soudržnosti a niterné autonomie.