kdo jsme…

kdo jsme-Eliasovi

Po předchozích mocných a velice cenných procesech jsme zatím jedna rodina (čtyři děti ve věku 7 až 13 let a jeden pár rodičů, oba kolem čtyřicítky), která ze svobodného rozhodnutí, vlastní vůle a niterné potřeby setrvává u celostního záměru, jenž se poprvé zhmotnil na sklonku roku 2016 (tehdy ještě společně s další rodinou) a jehož ústředním zájmem zasahujícím a působícím z našeho pohledu na veškeré bytí – na samu kvalitu života – je respektování životních zákonitostí v dětech i v dospělých.